نظرسنجی های زینب کیخسروی

طغیان آفت مگس سفید(سفید بالک) در فضای سبز شهری

بهترین راه کنترل طغیان آفت مگس سفید در فضای سبز شهری چیست؟ مهندسین و متخصصین محترم پیشنهادات خود را ارائه دهید.
نمایش نتایج  |  اشتراک  |  گزارش تخلف  |  ۱۵ رای  |  ۸۲۹ مشاهده
۵ نظر
 • حسن گنجی
  حسن گنجی برای یک سال تغییر در نوع کشت با توجه به ابعاد کم فضای سبز شهری
 • زینب کیخسروی
  زینب کیخسروی آقای مهندس گنجی برای جلوگیری از خسارت درختان از جمله درختان توت که در حال حاضر میزبان مهم مگس سفید شده چه کنیم......
 • رضا سليمانی پور
  رضا سليمانی پور با توجه به اینکه فضای سبز شهری غالبا شامل درختان غیر مثمر هستش، استفاده از عوامل بیولوژیک بهترین اقدام هست ؛ آزادسازی حشرات مفید در صورتی که جمعیت افت به اندازه مبارزه اقتصادی رسیده باشه. سموم شیمیایی برای مگس سفید غالبا اثر ضربه ای دارند و در بلند مدت کا...  بیشتر
 • حسن گنجی
  حسن گنجی جواب سوال بعدی ، در حال حاضر با سردی هوا آفات از بین میروند ویا به پناهگاه هجوم میبرند در این مرحله با توجه به زمان خسارتی وارد نمیشود در هر صورت حذف میزبان برای یکسال منطقه را عاری از آفت میکند، چنانچه هجوم آفت زیاد باشد بناچار سم پاشی موثر انجام پذیرد