• نماینده مجلس: سیاست مداران به بخش کشاورزی توجه داشته باشند

    تبریز- نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست مداران به بخش کشاورزی بیشتر توجه داشته باشند.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف