• علت افزایش یکباره قیمت پسته چه بود؟

    باغداران پسته مدعی هستند پس از برداشت، هر کیلوگرم پسته ۱۶ هزار تومان فروخته شد، حال چه اتفاقی افتاده که قیمت این محصول به بیش از کیلویی ۴۰ هزار تومان و در برخی موارد تا ۷۰ هزار تومان رسیده است؟

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف