• دیدارمعاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با روسای اتاق های بازرگانی این منطقه

    معاون سرمایه گذاری و بهبود کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ، با روسای اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان و خرمشهر دیدار و گفت و گو کرد .

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف