• تولید خرما در آبادان به نصف رسید

    مدیر اداره جهاد کشاورزی آبادان گفت: کمبود و شوری آب در آبادان باعث شد تا خرمای تولید شده در شهرستان امسال حدود 50 درصد کاهش داشته باشد.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف