• تابستان گرم و خشک برای دام های تشنه خوزستان

    با خشک شدن چشمه ها، تالاب ها و رودخانه های خوزستان، روستائیان در تامین آب شرب دام هایشان درمانده اند.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف