• رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان: آتش سوزی تالاب هورالعظیم منشأ انتشار دود در آبادان است

    رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان، سوزاندن نیزارهای تالاب هور العظیم را دلیل انتشار دود در آبادان عنوان کرد.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف