• مطیعی:مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و ادارات تابعه آن با هم افزایی و اشتراک مساعی بهتر می توانند به اهداف خود در خدمت رسانی به مردم دست پیدا کنند.

    کشاورزنیوز

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف