• مشکل و محدودیتی در عرضه مرغ و گوشت در بازار وجود ندارد

    مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: در حال توزیع مرغ و گوشت در استان در راستای تنظیم بازار هستیم و در این زمینه به میزانی که نیاز استان باشد، مرغ و گوشت تامین خواهیم کرد.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف