• خرمای خرمشهر، آبادان و شادگان حمایتی خریداری می‌شود

    معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به مشکلات به وجود آمده در بحث کمبود و شوری آب، خرمای تولید شده نخلستان‌های خرمشهر، آبادان و شادگان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به صورت حمایتی از کشاورزان خریداری می‌شود.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف