• سهم خوزستان از اعتبارات اشتغال روستایی کشور۴۵۰ میلیارد تومان است

    استاندار خوزستان با اشاره به سهم 450 میلیاردی استان از اعتبارات اشتغال روستایی و عشایر کشور، گفت: این مساله یک فرصت بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق عشایری خوزستان است و باید از آن به خوبی بهره برد.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف