• 80 درصد کود مصرفی کشاورزان در داخل کشور تولید می شود

    ارومیه- ایرنا- مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه، گفت: بیش از 80 درصد از کودهای مصرفی کشاورزان در داخل کشور تولید و 20 درصد از محل واردات تامین می شود.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف