• مراتع زنجان به خاطر آتش سوزی در وضعیت هشدار قرار دارد

    زنجان - ایرنا - مدیرکل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: به خاطر افزایش دمای استان کوچکترین آتش افروزی در طبیعت امکان آتش سوزی گسترده را در برخواهد داشت، بنابراین مراتع زنجان در وضعیت هشدار قرار دارد.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف