• 23 سبزی کار متخلف کردستانی به دستگاه قضایی معرفی شدند

    سنندج - ایرنا - معاون حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: برای نخستین بار 23 سبزی کار متخلف بخاطر تخلف در تولید محصول به دستگاه قضایی استان معرفی شدند.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف