• پرورش گاوهای سیمینتال در میانه گسترش می یابد

    تبریز- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه از گسترش گاوهای دو منظوره نژاد سیمینتال در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح از سال 1395 در روستاهای شهرستان با همکاری دامداران و با توصیه فنی کارشناسان اداره تولیدات دامی شروع شده و همچنان ادامه دارد.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف