• صیانت از محیط زیست حرکت به سوی توسعه پایدار

    گچساران - ایرنا - آگاهی بخشی به مردم برای صیانت از محیط زیست و توانمندسازی جوامع محلی برای بهره وری اصولی از منابع طبیعی حرکت اصولی به سوی توسعه پایدار است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف