• حمایت دولت باعث افزایش درآمد چایکاران شده است

    لاهیجان- ایرنا- معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: حمایت های دولت از بخش چایکاری باعث افزایش درآمد چایکاران، تولید برگ سبز، مساحت باغ های فعال، تولید، فروش و افزایش شاخص های ضریب خوکفایی در تولید چای شده است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف