• سهم دولت بابت بهای برگ سبز چای پرداخت شد

    لاهیجان -ایرنا - رئیس سازمان چای کشور گفت: تمامی قدرالسهم دولت بابت بهای برگ سبز چای تا نیمه اردیبهشت ماه امسال، به چایکاران پرداخت شده است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف