• اصلاح الگوی کشت و آبیاری نوین نیازمند فرهنگ سازی

    سمنان- ایرنا- تحقق اصلاح الگوی کشت و آبیاری نوین، 2 نیاز اساسی بخش کشاورزی نیازمند فرهنگ سازی، راهکارهای علمی و عملی و حمایتهای دولتی است تا گامهایی مهمی برای توسعه این بخش اقتصادی کشور برداشته شود.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف