• پدیده بیابانزایی در سرخه روبه افزایش است

    سمنان- ایرنا- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرخه گفت: پدیده بیابانزایی به دلیل قاچاق بی رویه گونه گیاهی تاغ و فرسایش بادی در این شهرستان رو به افزایش است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف