• برف سبب قطعی برق و شکسته شدن شاخه های درختان البرز شد

    کرج - ایرنا- بارش برف سنگین که از شامگاه یکشنبه استان البرز را فرار گرفته سبب قطعی برق برخی مناطق شمالی کرج و شاخه های ده ها اصله درخت مثمر و غیر مثمر در استان شده است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف