• هرمزگان رکورد دار تولید میگوی پرورشی درکشور است

    بندرعباس – ایرنا – معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان گفت: با حمایت دولت تدبیرو امید این استان در 2 سال پی در پی رکورد دار بیشترین تولید میگوی پرورشی و همچنین تولید این آبزی در واحد سطح است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف