• توسعه آبیاری نوین و کشت گلخانه ای نیاز کشاورزی سمنان است

    سمنان - ایرنا - رونق کشاورزی سمنان نیازمند اصلاح ساختار موجود است به طوری که اکنون باید توسعه کشت گلخانه ای، سامانه آبیاری نوین و راه اندازی واحدهای فرآوری و بسته بندی به عنوان نیاز اساسی این بخش، بیش از پیش مدنظر برنامه ریزان استان قرار گیرد.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف