• شیلات گناوه پروانه صید ترال کنندگان را باطل می کند

    گناوه- ایرنا- رئیس شیلات گناوه گفت: هر شناوری که مرتکب صید غیر مجاز به روش و با ادوات ترال (روش صید کف روب) کند تخلف محسوب می شود و براساس دستورالعمل قانونی پروانه و مجوز صید آنان برای همیشه باطل خواهد شد.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف