• جهاد کشاورزی کردستان در خصوص سرمازدگی باغات هشدار داد

    سنندج - ایرنا - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با توجه به احتمال کاهش شدید دما در 2 روز آینده، باغداران باید اقدامات لازم مقابله با سرمازگی را انجام دهند.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف