• نیاز کشور به دانه های روغنی زیاد است

    بیرجند - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: نیاز کشور به دانه های روغنی زیاد است بنابراین محصول کلزا علاوه بر تامین نیاز کارخانه های روغن کشی، از نظر اقتصادی نیز به نفع کشاورزان است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف