• بیمه در پرداخت زیان کشاورزان خرامه با نظر مساعد عمل کند

    شیراز- ایرنا- فرماندار شهرستان خرامه گفت: کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ارزیابی خسارت های وارده به محصولات کشاورزی بهره برداران این شهرستان و پرداخت هزینه زیان به آنها با نظر مساعد عمل کنند و حقوق و مطالبات آنان به صورت ویژه دیده شود.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف