• عراقچی: باید به سمت اقدامات عملی و ملموس از اجرای برجام پیش رویم

    معاون وزیر امور خارجه گفت: قرار شد تا فاصله کمیسیون بعدی که ظرف سه ماه آینده خواهد بود درخصوص مشکلات مختلف در رفع تحریمها جلسات کارشناسی برگزار کنیم.

    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف