• خرید تضمینی 7.8 میلیون تن گندم از آغاز فصل برداشت

    تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون از آغاز فصل برداشت، هفت میلیون و 830 هزارتن گندم با کیفیت به ارزش 100 هزار میلیارد ریال از کشاورزان 31 استان خریداری شده و 56 هزار میلیارد ریال هم بابت خرید گندم ها به حساب کشاورزان واریز شده است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف