• هزارو 500 میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار کشور اختصاص داده شده اس

    آشخانه-ایرنا- سرپرست گروه سیستم های آبیاری کشور گفت:در سال جاری هزارو 500 میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار در کل کشور اختصاص داده شده است.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف