آرتا: از نامهاي باستاني, به معني راستي و درستي مي باشد، همچنين در سايت جامعه مجازي مهندسان کشاورزي ب...
آرتا: از نامهاي باستاني, به معني راستي و درستي مي باشد، همچنين در سايت جامعه مجازي مهندسان کشاورزي به عنوان واحد پول مجازي اطلاق ميشود
شما مي توانيد آرتا با انجام فعاليت هاي مختلف در سايت آرتا کسب کنيد، مانند دعوت دوستان ،آپلود عکس، ...
شما مي توانيد آرتا با انجام فعاليت هاي مختلف در سايت آرتا کسب کنيد، مانند دعوت دوستان ،آپلود عکس، ارسال خبر و مقاله، شرکت در رويدادها و بحث هاي گروه ها و غيره همچنين شما مي توانيد آرتا مورد نظرتان را با استفاده از پرداخت الکترونيکي خريداري کنيد.
در آينده شما با استفاده از آرتاهاي کسب شده، ميتوانيد از امکانات غير رايگان سايت استفاده کنيد
در آينده شما با استفاده از آرتاهاي کسب شده، ميتوانيد از امکانات غير رايگان سايت استفاده کنيد
در آينده امکان خرید با اعتبار آرتا ميسر خواهد شد.
در آينده امکان خرید با اعتبار آرتا ميسر خواهد شد.

شما مي توانيد با ارسال هر يک از فعاليتهاي زير آرتا کسب کنيد:

نوع اقدام آرتا حداکثر آرتاي دوره هزينه
مقالات
ارسال يک مقاله ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز ()
معرفی کتاب
معرفی هر کتاب ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز ()
اخبار
ارسال خبر ۱۰۰ ۵۰۰ ۱ روز ()
البوم
بارگذاري عکس ۱۰ ۲۰۰ ۱ روز ()
وبلاگ
ايجاد وبلاگ ۱۰۰ ۳۰۰ ۱ روز ()
آگهي
ارسال يک آگهي ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
هسته
ثبت نام ۵۰۰ ۰ هرگز
ورود به سايت ۱۰ ۳۰ ۱ روز ()
اشتراک گذاشتن لينک بر روي ديوار ۱۰ ۲۰ ۱ روز ()
ارسال مطلب بر روي ديوار ۱۰ ۲۰ ۱ روز ()
ايجاد دوستي جديد ۱۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال نظر به تصاوير، ويدئو ها ، صفحات و... ۵ ۲۰ ۱ روز ()
ارسال نظر براي ارسالي هاي جديد ۵ ۲۰ ۱ روز ()
پسنديدن ارسالي هاي جديد ۱ ۱۰ ۱ روز ()
رويداد
ايجاد بحث جديد در يک رويداد ۱۰۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد يک رويداد جديد ۱۰۰ ۴۰۰ ۱ روز ()
ارسال پاسخ در بحث‌هاي رويداد ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
پيوستن به يک رويداد ۱۰ ۲۰ ۱ روز ()
آپلود عکس به يک رويداد ۱۰ ۲۰ ۱ روز ()
گروه
ايجاد يک گروه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد يک بحث جديد در يک گروه ۱۰۰ ۲۰۰ ۱ روز ()
عضويت در يک گروه ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال پاسخ به يک بحث در گروه ۵۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
آپلود عکس در گروه ۱۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
پرسش و پاسخ
پاسخ به سوال ۱۰۰ ۲۰۰ ۱ روز ()
ايجاد سوال جديد ۱۰۰ ۲۰۰ ۱ روز ()
نظرسنجی
ايجاد يک نظرسنجي ۱۰ ۱۰ ۱ روز ()
سوال
ارسال يک سوال ۲۰ ۴۰ ۱ روز ()
پاسخ به يک سوال ۱۰ ۱۰ ۱ روز ()
پيشنهاد
پيشنهاد عکس ها، فيلم ها، رويدادها، و غيره. ۱۰ ۱۰۰ ۱ روز ()