•  
  •  

تمام دسته‌ها


۱۳۹۴/۰۶/۱۲ - ارسال شده توسط حسن گنجی - ۷۰۴ مشاهده - ۰ نظر - ۴ پسندید
کتاب اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی  | کتاب های صنایع غذاییتالیف: سید علی مرتضوی-الهام خانی پور- سید هاشم حسینی‌پور، تاریخ نشر: ۱۳۸۶
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ - ارسال شده توسط حسن گنجی - ۶۱۴ مشاهده - ۰ نظر - ۳ پسندید
کتاب میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد دوم) | کتاب های صنایع غذایی میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد دوم)    نام انتشارات : انتشارات مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدتالیف: جیمز‌ام. جیترجمه: دکتر سید علی مرتضوی – مهندس سید حمید رضا ضیاءالحق