•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ - ارسال شده توسط زینب کیخسروی - ۹۴۰ مشاهده - ۱ نظر - ۹ پسندید
- طبقه بندی ارگانیسم های زنده - گونه های باکتری - سلسله پروکاریوتی - علائم های مختلف در مرحله بیماری - ویژگی های ساختمانی و عملکردی - روش های استخراج و ازمایشگاهی  - جنس های غیر پاتوژن - روش های شناسایی - رنگ آمیزی ها - فعالیت های پکتینولیتیک