•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ - ارسال شده توسط زینب کیخسروی - ۹۴۹ مشاهده - ۱ نظر - ۷ پسندید
- فرایند های تشخیص مولکولی بین گیاهان و بیمارگرهای باکتریایی - ژن های hsv, avr, dsp, hrp - نسخه برداری ژن های باکتریایی در گیاهان  - سیستم های انتقال سیگنال در باکتری ها و گیاهان - عملکرد ژن های مقاومت و ژن های دفاعی در سطح مولکولی - مولکول های الیسیتور بیمارگرهای باکتریایی و گیاهان و گیاه...