•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۶۴۴ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
9789644590108
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۰۳ مشاهده - ۰ نظر - ۱ پسندید
 بخش اول در برگیرنده فصول کلیات و مفاهیم اولیه ، اصل انرژی در کانالهای باز و اصل اندازه حرکت در کانالهای باز می باشد . بخش دوم از فصول جریانهای یکنواخت ، تئوری جریانهای متغیر تدریجی ، محاسبات جریانهای متغیر تدریجی و جریانهای متغیر مکانی تشکیل شده است . بخش سوم شامل چهار فصل سرریزها ، تبدیلها ، ...
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ارسال شده توسط اصغر قاسمی - ۵۶۸ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
کتابی با عنوان سویا توسط دکتر عادل مدحج و دکتر شهرام لک تالیف شده است. در این کتاب می خوانید:   سویای زراعي گياهي يكساله، دو لپه، از خانوادة فاباسه و يكي از مهمترين گیاهان روغني است. اين گياه موارد استفادة متعددي در كشاورزي و صنعت دارد. جايگاه ويژة سويا به دليل د...
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۳۵ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
خواص سیالات-فشار و روش های اندازه گیری آن-نیروی هیدرواستاتیک-تعادل نسبی-سینماتیک سیالات-معادله برنولی-دینامیک سیالات-آنالیز ابعادیجریان لزج و هیدرولیک لوله ها-سوالات آزمون سراسری
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۶۶ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
اصول هیدرولوژی کاربردی
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۸۸ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
برنامه ریزی طراحی و مدیریت سیستم های زهکشی
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۱۰ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
منبع سوالات درس طراحی سیستم آبیاری آبیاری و زهکشی
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۷۵ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
منبع سوالات درس طراحی سیستم آبیاری آبیاری و زهکشی
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۲۴ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
منبع سوالات کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
thumb
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ - ارسال شده توسط شادمهر کیانی - ۵۵۸ مشاهده - ۰ نظر - ۰ پسندید
مجموعه سوالات درس مکانیک سیالات ، هیدرولیک و هیدرولیک انهار