بایگانی ها

مديريت شير دوشي گاوميش هاي شيرده

ارسال شده توسط مجید گل میرزایی فرد ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ - ۴۲۷ مشاهده - ارسال شده در علوم دام

يكي از عوامل مهم در بهبود كمي و كيفي توليدات دام هاي مختلف ، از جمله گاوميش ، در دنياي پيشرفته ، بهره برداري از يافته هاي پژوهشي و فن آوري هاي مربوطه است . ب

 

هره وري در بسياري از كشورهاي جهان سوم و در حال پيشرفت ، ناشي از كم توجهي در برنامه ريزي ها و بكار نگرفتن روش هاي علمي و فن آوري هاي نوين مناسب با شرايط آن كشورهاست .

 

 

 


فهرست
• توليد جهاني گاوميش و استراتژي آن
• كيفيت و تركيب شير
• آناتومي پستان گاوميش
• فيزيولوژي خروج شير
• توان شير دهي گاوميش
• سلامت پستان
• ماشين هاي شير دوشي
• روش هاي شير دوشي


مشخصات کتاب
  • نویسنده گروه نويسندگان
  • ناشر تراوا
  • سال انتشار 1388

۰ نظر
  • نویسنده گروه نويسندگان
  • ناشر تراوا
  • سال انتشار 1388