بایگانی ها

بوم شناسی مطالعه تجربی توزیع و فراوانی

ارسال شده توسط امین ا ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ - ۱٬۱۲۹ مشاهده - ارسال شده در محیط زیست و منابع طبیعی

کتابی بسیار ارزشمند در زمینه اکولوژی و شالوده سایر مفاهیم این علم ارزشمند ...


مشخصات کتاب
  • نویسنده charles J Krebs ترجمه عبدالحسین وهاب زاده
  • ناشر جهد دانشگاهی مشهند
  • سال انتشار چاپ اول 1388
برچسب های کتاب #بوم شناس، کربس، وهاب زاده، اکولوژی، اکوسیستم
۱ نظر
  • نویسنده charles J Krebs ترجمه عبدالحسین وهاب زاده
  • ناشر جهد دانشگاهی مشهند
  • سال انتشار چاپ اول 1388