بایگانی ها

انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی(1)

ارسال شده توسط شادمهر کیانی ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۶۴۳ مشاهده - ارسال شده در کشاورزی
9789644590108

مشخصات کتاب
  • نویسنده بهروز عزبدفتری زاریک ملکونیان ابراهیم جدیری سلیمی مسعود رحیم پور جونماری یغمائی
  • ناشر سمت تهران

۰ نظر
  • نویسنده بهروز عزبدفتری زاریک ملکونیان ابراهیم جدیری سلیمی مسعود رحیم پور جونماری یغمائی
  • ناشر سمت تهران