اطلاعات کاربردی در مورد کشت گیاه زینتی رز (1)

 • •رزهای بوته ای: بیشتر در فضای سبز کاربرد دارد. شامل رزهای هیبرید چای و مینیاتوری
  •رزهای درختچه ای: بیشترکاربرد اسانس دارند مانند گل محمدی
  •رزهای رونده و بالارونده: در فضای سبز عمودی کاربرد دارند. مانند آبشار طلایی و نسترن فرانسوی
  خصوصیات مکانی کاشت رزها
  •تابش مستقیم نور خورشید حداقل به مدت 6-5 ساعت در روز
  •نور صبح به بعدازظهر ترجیح دارد
  •منطقه در معرض باد سرد زمستانی نباشد
  •کاشت در مناطق مسطح
   
  خاک مناسب برای رزها
  •مواد غذایی کافی داشته باشد.
  •بیش از حد قلیایی نباشد.
  •قلیایی بودن خاک سبب ممانعت از جذب روی، منگنز، آهن، بر و مس خواهد شد.
  •استفاده از کمپوست، پیت ماس و خاک برگ
  •هر دو سال یکبار می توان از کودهای اسبی یا گوسفندی به میزان 300 کیلوگرم برای هر 100 مترمربع استفاده کرد.
   
  نحوه کاشت رزها

  مناطق معتدل: طوقه هم سطح خاک

  مناطق سرد: طوقه 2/5 سانتی متر پایین تر از سطح خاک

  مناطق گرم: طوقه 2/5 سانتی متر بالاتر از سطح خاک

   

   

نظرات

۱ نظر