دوستان سلام

 • دوستان سلام

  چندی بود که از وبلاگ دور بودم

  مشغله انتخاباتی بود و همکاری با دوستان 

  سیاست را سیاست می کردیم

  غافل از آنکه تماشا گر بودیم در کیاست!

  گذشت زمان نتیجه خوبی را رقم زد ،

  مثل همیشه

  پیدا در نهان بودیم و آشکار در نهان

  خوب گذشت و شادمان از کرده خود

  ممنون از همه همراهی ها

نظرات

۰ نظر