عشق تصویری است از محبت به خود

 • عشق تصویری است از محبت به خود
  نتوان بی تصویر برای خود رویا ساخت
  رویا کمال زندگی است که به حقیقت نمی رسد
  حقیقت اندوخته آدمی است برای فریب خود
  فریب همین زندگی است که من و تو داریم
  پس باید عشق را قاب کرد و نظاره گر آن باشیم
  عاشق باشیم تا قبل از گول خوردن از دیگر ، 
  فریب همیشه کلمه زندگی است
  زندگی که ایکاش فراوان دارد و هرگز باور نشده
  تجربه هایی که فقط و فقط در تاریخ می ماند
  ما همیشه بدنبال تجربه ایم...
  و این هم همان است

نظرات

۰ نظر