چگونه با هوش مالی ثروتمند شویم

  • افراد موفق,الگوبرداری از افراد موفق,کسب و کار

     

    قانون جذب ثروت در کسب و کار

    برای این که بتوانید به موفقیت های خوبی در زمینه ی مالی دست پیدا کنید، باید به یک مفهوم ذهنی به نام هوش مالی دست پیدا کنید. اگر فردی می خواهد به هوش مالی بالایی دست پیدا کند، باید دیدگاه متفاوتی نسبت به پول داشته، و در رفتارهای مالی خود تفاوت قابل توجهی با دیگران داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که در مدارس توجه خاصی به این مسئله نمی شود و افراد بدون این که ذره ای با این قضیه آشنایی داشته باشند، وارد جامعه می شوند. برای همین است که تعداد کسانی که در زمینه های مالی به موفقیت می رسند بسیار کمتر از سایرین است.

    ولی مسئله ی امیدوار کننده این است که هوش مالی هم مانند سایر مهارت ها قابل دستیابی است و شما به راحتی می توانید آن را در خود تقویت کنید، و به عنوان یک سرمایه ی بزرگ برای رسیدن به پول و ثروت از آن استفاده کنید. البته به دست آوردن ثروت یک طرف داستان است، چیزی که حتی از به دست آوردن ثروت مهم تر می باشد، این است که بتوانیم آن را حفظ کنیم و در جاهای دیگر ثروت خود را سرمایه گذاری نماییم تا به موفقیت فردی در کسب و کار خود دست یابیم.