سموم جدید کشاورزی (توصیه می شود کلیه دوستان گیاهپزشک مطالعه بفر

 • سموم جدید کشاورزی (توصیه می شود کلیه دوستان گیاهپزشک مطالعه بفرمایند)

  بي شك استفاده از سموم شيميايي جهت كنترل نهايي آفات و بيماريها اصلي پذيرفته شده ميباشد كه  موفقيت در مهار و كنترل آنها ، به عواملي چون :   زمان مصرف ، دز مصرف ، طريقه مصرف ،  اختلاط سموم و... بستگي دارد.

  انتخاب بهترين زمان مصرف در برخي آفات و بيماريها با اعمال :

  موازين پيش آگاهي ( مثل كرم سيب و لكه سياه سيب ) كه با اعلام ادارات حفظ نباتات كه اخيرا به كلنيك هاي گياهپزشكي محول شده انجام ميگيرد.

  در نظر گرفتن آستانه زيان اقتصادي ( مثل شته ها در زمان طغيان آفت و كنه ها كه بايستي 3 تا 5 كنه روي متحرك روي هر برگ باشد) تعيين ميشود.

  زمان سمپاشي نيز صبحگاهان يا عصر ها كه روزنه هاي برگها باز هستند و دماي هوا خنك تر است و نيز عدم سمپاشي در هواي بادي و باراني كه امكان هدر رفت و عدم پوشش مناسب و نيز  شتشوي سم وجود دارد را بايد لحاظ كرد.

  بهترين دز مصرف نيز روي بروشور و ليبل سم درج گرديده است و حاصل سالها آزمايش مورد اطمينان سازندگان و تاييد كنندگان است و هر چند كمي و زيادي مصرف چه اثرات مخربي روي گياه يا آفت ميگذارد  روي بروشور درج نميگردد ولي تجربه استفاده قبلي خود و ديگران ميتواند بسيار مثمر ثمر باشد.

  طريقه مصرف نيز با توجه به سليقه سمپاش در پاشش مناسب سم و نوع سمپاش كه داراي بهم زن براي سموم پودري باشد و نوع لانس از جنس مرغوب و مطلوب كه پاشش ريز قطرات را دارا باشد. اخيرا" نيز سمپاشهاي اتومايزر باغي و زراعي بين كشاورزان مرسوم شده و تا حدودي نقصهاي سمپاشهاي قبلي را ندارد.

  اختلاط سموم نيز بحث مهمي است كه در بروشور اغلب سموم نحوه ان قيد شده است اختلاط برخي سموم باهمديگر مثل حشره كش با قارچ كش ( علي الخصوص تركيبات مسي )و يا كنه كش ها و حتي كودهاي مايع ( مثل تركيبات كلسيم دار) دقت فراواني را ميطلبد كه انشاالله در فرصتي ديگر بدان پرداخته خواهد شد.  نتيجه آنكه اختلاط يا منجر به اثر سينرژيست ( افزايش اثر ) مثل تركيب قارچ كش دودين با قارچ كش كاپتان و يا اثر آنتاگونيست ( كاهش اثر ) مثل تركيب سموم مسي با حشره كشهاي فسفره  ميشود.

  با اين توضيح مختصر كه هركدام از موارد بالا را ميتوان بطور تفصيل شرح داد به تعدادي از سموم جديد و بسيار موثر  توصيه شده در كنترل موفق آفات و بیماریها  اشاره ميشود :

  قارچ كشها :

  قارچکش لاماردور   (تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتيوکونازول 250گرم برلیتر)   FS40%    ساخت شرکت بایر آلمان لاماردورقارچکشی با طیف اثر وسیع _ موثر روی بیماریهای بذر زی و برخی بیماریهای خاکزی دو مولکول ( ماده موثر) موجود در ساختمان شیمیایی لاماردور موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد در گیاه می شود .این قارچکش بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر مورد استفاده قرار میگیردلاماردور دارای دو ماده موثر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانیدرایران این قارچکش برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم بادز 150 میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت ر سیده است.بعلاوه روی بیماریهای کفک برفکی (Microdochium nivale ) وسپتوریا (Septoria nodorum ) ازطریق ضدعفونی بذر تاثیر خوبی دارد

  قارچ کش کولیس ( بوسكاليد + كروزكسيم متيل)  SC  30%ساخت BASF   آلمان اختصاصا" جهت کنترل  سفیدک سطحی هلو و شلیل - میزان مصرف نیم در هزار

  توضيحات تكميلي: مقدار كشندگي از طريق گوارشي براي موش آزمايشگاهي 5000 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن ميباشد - ماده موثره : 200 گرم در ليتر بوسكاليد+ 100 گرم بر ليتر كروزكسيم متيل بصورت سوسپانسيون كوليس مخلوطي است از دو قارچ كش بوسكاليد از گروه آنيليدها و كروزكسيم متيل از گروه استروببلورين ها كه هر يك نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزايي نيز دارند. كوليس براي كنترل سفيد پودري هلو و شليل بكار ميرود كوليس بدليل داشتن دو تركيب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچكشها را كاهش ميدهد. كوليس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبي منتشر شده و تمام بافتها را مي پوشاند و ضمنا در پشت برگ نيز بيماري را كنترل خواهد كرد.

  قارچ كش رانمن ( سيازوفاميد)  سوسپانسيون ۴۰٪ ساخت ايشهارا سانگيو كايشا  ژاپن جديد ترين قارچ كش موجود در بازار براي مبارزه با سفيدك داخلي خيار. اين قارچ كش بصورت محافظتي با اثر تماسي ميباشد. داراي خاصيت سيستميك محدود و حركت به سمت جوانه ها قدرت كنترل بيماري در برگهايي كه پس از سمپاشي ظاهر ميشوند را نيز دارد.رانمن اغلب بيماري هاي ناشي از قارچهاي فيكوميست ، بخصوص جنس فيتوفترا را كنترل ميكند. رانمن براي كنترل سفيدك داخلي انگور و پياز و نيز بلايت سيب زميني و گوجه فرنگي نيز توصيه شده است ميزان مصرف آن ۵/. تا ۴/. در هزار

  قارچ کش دومارک ( تتراكونازول) EC  10%   ساخت ايساگرو ايتاليا  برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز بهترين قارچ كش از جهت دز و تاثير در بازار است. اين قارچ كش بر لكه سياه سيب نيز موثر است. - میزان مصرف 0/3 لیتر در هکتار

  قارچ کش استروبی ( كروزكسيم متيل ) WG 50%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب میزان مصرف 0/2 در هزار

  -قارچ کش فیلینت ( تري فلوكسي استروبين) WG  50%   ساخت بایر آلمان  جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب  و سفیدک سطحی سبزی جات - میزان مصرف 0/2 در هزار 

  قارچ کش  اپوس ( اپوكسي كونازول )  SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم ميزان مصرف يك ليتر در هكتار

  قارچ كش اورتيوا  ( آزوكسي استوربين 20% و ديفنوكونازول 12/5% )  SC  32.5%  ساخت سينجنتا  براي كنترل سفيدك پودري جاليز به نسبت يك ليتر در هكتار

  قارچ کش بایکور ( بيترتانول )  WP 25%  ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه سیب   وحتي سفيدك حقيقي جاليز و گياهان زينتي میزان مصرف 0/75 در هزار

  قارچكش مونسرن ( پنسيكورون )  WP  25%  ساخت باير آلمان . مونسرن قارچکش غیر سیستمیک با خاصیت حفاظتی و دوام اثر طولانی میباشد که علیه بیماری شوره سیاه یا شانکر ریزوکتونیایی به صورت ضد عفونی غده های سیب زمینی قبل از کاشت بکار می رود. مونسرن را می توان با حشره کش گاچو به صورت همزمان مخلوط و مصرف کرد.از مصرف مونسرن روی سیب زمینی هائی که قبلا“ با سموم پودری ضد عفونی شده اند خودداری باید کرد مقدار مصرف آن 1/25کیلوگرم مونسرن مخلوط با 5-3 لیترآب جهت آغشته نمودن یک تن ( 1000 کیلوگرم) سیب زمینی.

  قارچ کش ردومیل ( متالاکسیل )  گرانول 5% ساخت سینجنتا جهت کنترل بیماریهای خاکزی مثل پوسیدگی فیتوفترایی ریشه و طوقه در درختان میوه و جالیز ميزان مصرف20 كيلو در هكتار

  قارچ کش متالاکسیل - مانکوزب  از ترکیب دو نوع قارچ کش است که جهت کنترل سفیدک دروغی جالیز ( خیار ) و انگور توصیه میشود میزان مصرف 2 در هزار

  -قارچ کش داکونیل  ( کلروتالونیل) SC  72%   ساخت سينجنتا  جهت کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریاي گوجه فرنگی میزان مصرف 2 كيلو در هكتار

نظرات

۳ نظر