•  
  •  

تمام دسته‌ها


آراستگی به ادب یکی از عوامل مؤثر در تربیت و رشد اخلاقی آدمی، پایبندی به ارزش های اخلاقی در گفتار و رفتار است. در حقیقت، ارزش های اخلاقی نشان دهنده شخصیت آدمی است و نقش اخلاق در ایجاد زندگی سالم در ساحت فردی و اجتماعی، امری حتمی است. رعایت ارزش های اخلاقی برای جوان، دستور ائمه معصومین علیهم السلام ا...