•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
 آلرژی‌های فصلی یکی از شایع‌ترین آلرژی‌ها هستند. آلرژی‌های فصلی معمولا در بهار و تابستان به وجود می‌آیند و از گرده‌های گیاهان ناشی می‌شوند و معمولا یک زمینه خانوادگی هم در مبتلایان وجود دارد. البته بنابر نظر کارشناسان می‌توان با انجام اقداماتی میزان شدت ع...