•  
  •  

تمام دسته‌ها


کرم سفید ریشه درخت شکل شناسی: این حشرات در حدود 30 تا 40 میلیمتر طول دارند و عرض بدن آنها در عریضترین قسمت تا 20 میلیمتر میرسد.رنگ عمومی بدن قهوه ای تیره یا سیاه ست که توده هایی از پولکهای صدفی رنگ روی آنها را پوشانیده است. که به صورت نوار یا لکه های سفیدرنگ در سطح پشتی سر، سینه وبالپوشها نمایان ا...