•  
  •  

تمام دسته‌ها


نويسنده(گان): مرضيه خرمي، امين عليزاده، حسين انصاري، چکيده: با توجه به افزايش تمايل كشاورزان به استفاده از سيستم آبياري قطره اي به دليل داشتن راندمان بالاتر، لزوم شناخت عوامل و پارامترهاي تاثيرگذار بر اين سيستم ها به منظور بالابردن راندمان آن ها مشخص مي گردد. تحقيق حاضر براي بررسي چگ...