•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
تامین آب و مکان: معمولا پیدا کردن مکان با تامین آب شیرین بسته به پرورش آزاد ماهی در دریا یا استفاده از پمپاژ آب دریا مشکل است. که احتمالا برای سیستم مفید است که جریان اصلی چرخش ها و فقط نیاز اندکی برای جبران آب می باشد.            &nbs...