•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
1. گیاه مورد نظر خود را انتخاب کنید. این انتخاب به مطالعه در مورد گیاهان آبزی و نوع آکواریوم احتیاج دارد. با توجه به سایز آکواریوم و منظره ای که میخواهید داشته باشید و اندازه گیاه که باید در نظر داشته باشید که رشد میکند و همچنین تغذیه ماهی خود گیاه خود را انتخاب کنید. میتوانید گیاه آکواریومی کوتاه و...
thumb
فایتر دو دم یا پروانه ای دارای دمی به شکل بال پروانه می باشد که این ویژگی موجب تمایز آن با سایر گونه های فایتر  گشته است. ماهی فایتر نر در هنگام مبارزه و یا در هنگام جفتگیری، باله های خود را به شکلی زیبا باز می کند که در این حالت زیبایی آن دو چندان می گردد.نکته ی ج...