•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
دومین دوره pcr با همکاری شرکت دانا ژن و هسته علمی شهید تهرانی مقدم با اعطای گواهی معتبر شبکه پزشکی مولکولی کشور بعد از ماه مبارک رمضان برگزار میگردد. ضمنا دانشجویان شهرستانی نگران اسکان نباشند .